Jätekukon keräysauto pysähtyy Kolmisopessa 6.6.2024

Jätekukon vaarallisen jätteen ja pienten sähkölaitteiden keräysauto pysähtyy Kauppakeskus Kolmisopessa, Rinki-ekopisteellä torstaina 6.6.2024 klo 11.30–12.30.

Voit tuoda keräysautoon kodin vaarallisia jätteitä maksutta. Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia ihmisille ja ympäristölle. Vaarallisia jätteitä ei kannata säilöä kotona.

Keräysautolle voi tuoda myös pienikokoisia kotitalouksien sähkölaitteita.

Keräysauton koko aikataulu: www.jatekukko.fi/keraysauto

26.05.2024

Kolmisopentie 1, 70780 Kuopio